Brampton- Mississauga Rd / Queen St.

Bsmt mới, 2 ph. lớn, ph. khách, bếp, giặt sấy, bao wifi, điện nước, lối đi riêng, giá $1700/th. Dọn vào bất cứ lúc nào. Xin gọi: (416) 545-9459(416) 358-8116