Brampton - Mclaughlin / Bovaird

Cần tuyển thợ nails, chân tay nước. Lương bao $100 -$140/week. 1 chuyến bus đi thẳng tới trường Sheridan College. Xin gọi: (647) 965-8726