Brampton - Chinguacousy / Bonnie Braes

Verified

Cần 1 bác gái trung niên đến nhà để giữ 2 cháu nhỏ 2 tuổi và 4 tuổi, nhà ở. Cháu 4 tuổi đi học từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều mới về. Làm từ 3-5 ngày 1 tuần (thứ 3-7), 8:30am tới 4:30pm. Có thể ở lại nếu ở xa. Xin gọi Hiền: 647) 898-5377

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT