Brampton - Bramalea Shopping Centre

Verified

Cần gấp nam nữ thợ nails kinh nghiệm, full/part-time, và thợ nữ làm chân tay nước, lương bao hay ăn chia tuỳ ý, tiệm trong shopping mall Bramalea CentreXin liên lạc trực tiếp tại tiệm: (905) 799-8170

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT