Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton - Airport Rd - Clark

Công ty Nhôm kính, cửa sổ cần tuyển gấp nam côngnhân full-time, ưu tiên có kinh nghiệm, lương khởi điểm $17/hr tuỳ theo kinh nghiệm. Xin gọi A. Linh Lê (647) 339-2986

error: Content is protected !!