Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton

Cần bán tiệm nails, tiệm mở trên 10 năm. Trong plaza lớn, có ph. wax, ph. facial, lease còn dài, 6 bàn, 5 spa. Cần 2 thợ nails.Xin gọi: (437) 217-4004

error: Content is protected !!