Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton

Cần gấp thợ nail biết làm chân nước. Nếu biết làm móng bột càng tốt, ăn chia. Tiệm đông khách. Xin gọi: (647) 906-9403

error: Content is protected !!