Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton

Tiệm đông khách cần thợ nails giỏi bio gel & thợ chân tay nước, full/part-time, bao lương over ăn chia tùy theo tay nghề, tip cao, chỗ làm vui vẻ.Xin gọi: (905) 840-4747 (416) 509-0750

error: Content is protected !!