Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton

160 Main St., tiệm trong plaza, good location, khu da trắng, 9 ghế, 6 bàn, ph. steam bath, 2ph. waxing/ facial, tiệm lớn. vì lý do chuyển vùng.Liên lạc Nga: (647) 835-6258

error: Content is protected !!