Brampton

Cần thợ phụ sửa nhà, không cần kinh nghiệm, cần du học sinh, khu vực Brampton càng tốt, có thể đưa đón. Xin gọi: (647) 675-5355