Brampton

Verified

Cần thợ nails và thợ chân tay nước, lương cao, nhận dạy thợ làm cho tiệm. Cần sang tiệm mới ở Milton, sẽ hoàn tất vào tháng 12.Mọi chi tiết xin gọi Trang: (647) 990-4146(416) 300-8437

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT