TIN CẬP NHẬT

Brampton

Verified

Cần thợ nails chân tay nước, cho 2 tiệm Bramton , Milton , bao lương trên ăn chia, tuỳ theo tay nghề , đảm bảo income , nhận dạy thợ làm cho tiệm Gọi Trang: (416) 300-8437(647) 990-4146

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT