2 ph. ngủ rộng sạch gần trường, shopping, bao tất cả, dọn vào bất cứ lúc nào.Xin gọi: (416) 807-1712