Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bramelea Mall., Brampton

Cần thợ nails biết làm everything, cho tiệm mới trong mall Bramelea, bận rộn, full/part-time. công việc lâu dài, lương bao hay ăn chia tuỳ ý.Xin gọi: (416) 670-6478(647) 271-8718

error: Content is protected !!