Boyd's Barber Shop - 5 Carlton St.

Verified

Cần thợ cắt tóc nam part/full-time, làm việc ở downtown, shop rất đông khách, yêu cầu biết tiếng Anh.Xin gọi: (647) 896-7933

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT