Master bdr. lớn dành cho nữ độc thân, washroom riêng, bao tất cả, gần bus, nhà sạch, ít người, dọn vào ngay. Xin gọi sau 4pm: (647) 686-8835