TIN CẬP NHẬT

Bộ Ghế Cắt Tóc

Verified

Gồm 2 ghế hydraulic ngưới lớn và trẻ em, station có gương, sink gội đầu có ghế giá $1000. 1 bộ nệm giường Queen size còn tốt $150Xin gọi: (905) 681-5456 (905) 599-5282

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT