Thời Báo Vietnamese Newspaper

Blush Nail Bar - Islington / Bloor

Cần thợ nails giỏi, bao lương từ $120-$140/ng., hơn ăn chia, tiệm đông khách, khu da trắng, khách sang, típ cao, income cao.Xin gọi: (647) 402 3995

error: Content is protected !!