Blue Mountain Resort

Cần thợ nails giỏi bột hoặc chân tay nước, khách sang, tip hậu, $1000 & up/week, over ăn chia. Có chỗ ở. Xin gọi: (705) 888-8897