2 ph. main flr. & 1 ph. Bsmt, gần trường, chợ, bus stop trước nhà, lối đi riêng, bao điện nước, giặt sấy, internet, có parking, no smoking/pets.Xin gọi: (647) 456-3316