Bloor / Keele - Highpark

Cần nhiều thợ nails full time, pedi & manicures, facial, eyelash cho tiệm mới, lương bao $130/ngày, khu sang trọng, bên cạnh Keele subway, có thể pick up Jane/Sheppard/WilsonXin gọi: (416) 452- 9012

Rating
Keyword

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT