Bloor / High park

Verified

Cần người làm pizza buổi sáng có xe. Không biết nghề sẽ hướng dẫn thêm. Có ph. cho nữ du học sinh thuê. Xin gọi: (647) 342-9423(416) 660-9936

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT