Black Creek / Trethewey

Verified

Bsmt. nổi 1 ph, dành cho nam share, nhà sạch, đẹp, yên tĩnh, gần bus, chợ VN, bao điện nước, internet, dọn vào bất cứ lúc nào no smoking / pets.Xin gọi từ 10AM – 8PM: (416) 537-7556

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT