Better Look Nails - St. Catharines

Cần gấp thợ bột full/part-time, bao lương $150/ngày, over ăn chia 6/4, busy location, tip cao, đưa đón ở Niagara Falls nếu cần. Xin gọi Vi: (289) 929-8892(905) 682-2998