Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bathurst / Wilson

Cần thợ nail có trên 3 năm kinh nghiệm, ưu tiên thợ biết làm bio gel, bao lương over ăn chia, khu da trắng, giá cao, tips hậu. Xin gọi: (416) 464-2882

error: Content is protected !!