Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bathurst / Centre - Thornhill

Cần gấp nhiều nữ thợ nails biết làm everyting, 1 thợ chân tay nước, biết làm eyelash extention, facial, lương cao tip hậu bao lương $130 – $150/ngày trên ăn chia 6/4Xin liên lạc: (647) 818-4789

error: Content is protected !!