Cần sang gấp tiệm nails, 1500 sqft, 6 bàn 6 ghế, 2 phòng wax, 1 kitchen, có máy giặt máy sấy, rent $2600/tháng. Tiệm hoạt động 10 năm, khách ổn định, chủ nghỉ hưu, giá $50,000 Xin gọi anh Minh: (647) 532-4918