Barrie - Cần Gấp Thợ Bột

Verified

Cần thợ bột gấp, giỏi bio càng tốt, bao lương $130/ngày over ăn chia 6/4. Có chổ ở cho thợ ở xa.Xin gọi: (705) 252-8837

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!