Barrie

Verified

Cần thợ chân tay nước, full/part-time, bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, ưu tiên cho thợ ở Việt Nam mới qua, nếu thợ ở xa, có chổ ở.Xin gọi: (647) 829-9297(705) 812-5309

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT