Thời Báo Vietnamese Newspaper

Barrie

Cần nhiều nữ thợ nails làm chân tay nước và làm bột, waxing và bio gel càng tốt. Lương bao hoặc ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Có phòng cho share ở lại. Xin gọi: (416) 832-5630 or (705) 727 9826

error: Content is protected !!