Thời Báo Vietnamese Newspaper

Barrie

Cần thợ bột gấp, giỏi bio càng tốt, bao lương $130/ng. over ăn chia 6/4, có chổ ở cho thợ ở xa.Xin gọi Tracy: (647) 309-9252

error: Content is protected !!