Thời Báo Vietnamese Newspaper

Barrie

Cần gấp 10 thợ nails làm bột, chân tay nước cho nhiều tiệm, bao lương từ $3000-$5000/th. tùy theo kinh nghiệm, over ăn chia, có chỗ ở. Xin gọi: (705) 896-2377

error: Content is protected !!