Barrie

Cần nam, nữ thợ nail full/part time biết làm everything, tay nghề yếu sẽ training thêm, bao lương $120/ngày hơn ăn chia 6/4Xin gọi Linh: (416) 803-3320