Barrie

Cần gấp 10 thợ nails làm bột, chân tay nước cho nhiều tiệm, bao lương từ $100-$200/ng, tùy theo kinh nghiệm, over ăn chia, có chỗ ở. Xin gọi: (705) 896-2377