Cần người phụ bếp part time làm tại nhà hàng, có kinh nghiệm nấu các món ăn Việt. Làm từ thứ Sáu tới Chủ Nhật (30 tiếng/tuần). Xin liên lạc anh Sơn tại tiệm: 841 Queen St. West – Toronto hoặc Xin gọi: (905) 599-9019