Bán Sâm - Rượu Sâm

Bán nhân sâm, loại 4 năm, giá $65/lb, loại mix $50/lb, 3 năm $40/lb. Mua số lượng lớn sẽ giảm.Xin gọi: (647) 860-0706