Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bán Sâm

Bán nhân sâm, loại 4 years old, giá $45/lb., lấy 10 lbs giá $42/lb., giảm tiếp nếu mua 1 thùng 75 lbs. Xin gọi: (647) 860-0706

error: Content is protected !!