TIN CẬP NHẬT

Bán hồ cá

Verified

Cần bán 1 hồ cá 150 galon còn brand new full life wanranty. Bán giá $700 và 10 ghế khách ngồi làm nails giá $20/cái, một máy dermabrasion (cà da mặt) còn mới bán $800.00.Xin gọi: (416) 909-1996

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT