B.N Nails & Spa - Oshawa

Cần nữ thợ nails biết everything, bao $120/ng, trên ăn chia 6/4, chỗ làm vui vẻ, income $850-$1000/tuần, ưu tiên du học, part/full-time. Call: (905) 723-3545(416) 829-5478