Thời Báo Vietnamese Newspaper

Avenue / Lawrence

Cần thợ nail full-time, ưu tiên thợ làm cuối tuần, biết eveything càng tốt, bao lương hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, công việc lâu dài, khách sang, tip hậu.Xin gọi: (416) 301-3736

error: Content is protected !!