Thời Báo Vietnamese Newspaper

Auto Body

Cần gấp thợ phụ cho Auto body mechanist shop in Toronto, ưu tiên thông thạo tiếng Anh/Hoa, có bằng lái xe, cơ hội học nghề, lương hậu. Xin gọi Lee: (416) 662-2325

error: Content is protected !!