Thời Báo Vietnamese Newspaper

Auto Body

Verified

Cần gấp thợ phụ cho Auto body mechanist shop in Toronto. Ưu tiên thông thạo tiếng Anh/Hoa có bằng lái xe. Cơ hội học nghề, lương hậu. Gọi Lee: (416) 662-2325

error: Content is protected !!