Thời Báo Vietnamese Newspaper

Aurora Nails

Cần thợ everything bao 150-180/day over 6/4 biết eyelashes ext. càng tốt, mùa Hè $1300-$1800, Winter $1100-$1500, nhiều bio gel n shellac, tip cao, pick up Jane/Finch, tự lái xe 30’. Xin gọi: (647) 965-1005

error: Content is protected !!