Aurora Nails!!!!

Verified

Cần thợ everything bao 150-180 over 6/4 biết eyelashes extensions càng tốt. Mùa hè income từ 1300-1700. Winter từ 1100-1500. Tiệm nhiều bio-gel, shellac. $ tip$ rất cao, pick up Jane / Finch, tự lái xe 30 min. Call: (647) 965-1005

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!