Aurora Nails!!!

Cần thợ móng giỏi bao $150-$180 over 6/4, income $1100- $1500/week, thợ man, ped. kinh nghiệm làm eyelahes extensions $100-$120, nhiều bio gel và shellac, $ tip$ rất cao, pick up Jane/Finch. Xin gọi: (647) 965-1005

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!