Thời Báo Vietnamese Newspaper

Aurora Nails !!!

Verified

Cần thợ everything bao 150-180/day over 6/4 biết eyelashes extensions càng tốt. Mùa hè income từ 1300-1800. Winter từ 1100-1500. Tiệmm nhiều bio gel n shellac. $ TIP$ rất cao. Pick up Jane & Finch/ tự lái xe 30min. Xin gọi: (647) 965-1005

error: Content is protected !!