Annie’s Tutoring Centre

Verified

Nhận dạy kèm, hướng dẫn bài tập ở trường cho học sinh lớp 2-12, môn Toán, Sinh, Lý, Hóa, Anh Văn. Hướng dẫn trước để học sinh dễ dàng tiếp thu đạt kết quả cao, có lớp dành riêng cho IB. Xin gọi Hằng (H.B.Sc.): (647) 283-4553

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!