Annie’s Tutoring Centre

Nhận dạy kèm và hướng dẫn bài tập ở trường cho học sinh lớp 2-12, môn Toán, Sinh, Lý, Hóa, Anh Văn. Hướng dẫn trước để học sinh dễ dàng tiếp thu và đạt kết quả cao. Có lớp dành riêng cho IB. Xin gọi Hằng (H.B.Sc.): (647) 283-4553

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!