Anna Pretty Nails - 1132 Eglinton Ave. West

Verified

Cần gấp Receptionist full-time & nữ thợ nails kinh nghiệm làm chân tay nước, shellac, thợ biết tất cả, bao $120-$180/ngày over ăn chia.Xin gọi Anna: (416) 789-3551 Cell: (647) 338-3829

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!