Thời Báo Vietnamese Newspaper

Anna Pretty Nails - 1132 Eglinton Ave. W.

Cần gấp receptionist full-time & nữ thợ nails kinh nghiệm chân tay nước, shellac, biết tất cả, bao $120-$180/ng. over ăn chia.Xin gọi Anna: (416) 789-3551 Cell: (647) 338-3829

error: Content is protected !!