TIN CẬP NHẬT

Anh’s Beauty Salon & Spa-Brampton

Cần thợ nails full/partime, có kinh nghiệm chân tay nước, shellac, gel, waxing, facial. Nếu không kinh nghiệm hoặc tay nghề yếu sẽ training thêm, bao lương $120/ng. hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, công việc lâu dài. Xin gọi:(905) 497-0264Text (647) 296-9606

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!