Alliston - Ontario

Cần nam nữ thợ nails hoạt bát, lương $700-1000/tuần hoặc ăn chia tuỳ theo tay nghề. Xin gọi a Huy:(705) 718-2689(705) 435-8899