Thời Báo Vietnamese Newspaper

Alliston

Cần gấp nữ thợ nail biết everything, chân tay nước. Bao$150-$180 hay ăn chia tuỳ tay nghề. Có chỗ ở cho người ở xa. Đưa đón ở Bradford. Xin gọi: (705) 435-5559(647) 895-3694

error: Content is protected !!